panthea

Mirela Racki

  • Maturirala 1993. godine u školi za zdravstvene tehničare – smjer kozmetičar
  • 1996. završila školovanje za electrooga i dobiva međunarodni certifikat
  • 1998. postaje redovni član američkog udruženja elektrologa